Een kosmisch programma

~ een inspirerende ontdekkingsreis in vier ‘retreats’

Dit verdiepende ‘programma’ is voor iedereen die meer wil leren over menselijk gedrag, structuur en cultuur in groepen. Een antropologisch en zintuiglijk les- en ervaringspakket bomvol inzichten en workshops. We combineren wetenschap met bedrijfskundige nuchterheid én wereldse magie. 

Je krijgt praktische tools en lesmateriaal dat inspireert, activeert en relativeert. Het verrijkt je denken en je doen. Het helpt je cultuur te duiden en te ontleden. Het biedt je dieper en breder inzicht in mensen en groepen. We bieden je helderheid (inzicht), richting (perspectief) en verbinding (energie). In vier tweedaagse, geheel verzorgde ‘retreats’.

Spring in het diepe. Transformatie in 4 modules.

Je duikt en verdiept je in een kosmisch programma. Waarom kosmisch? Mensen geven al sinds het begin der tijden betekenis aan: het (ontstaan van) leven, het al dan niet erkennen van een hogere macht én de groepen waarin we leven. We leven en werken samen. We streven gezamenlijke doelen na. Dat doen we door te ordenen en patronen te maken.

Ranking, kosmologie, de rollen die wij innemen en de regels die wij onderling maken om met elkaar samen te leven. Het is allemaal onderdeel van ons dagelijks bestaan. Waar op aarde je ook woont.

Je leert antropologisch kijken en analyseren. We behandelen onderwerpen zoals: systemen & rollen, leiderschap & ranking, de kracht van rituelen, verhalen & magie. 

De 5 elementen, de zon, de maan en de sterren worden gebruikt om sneller tot de kern van de zaak te komen. We onderzoeken de betekenissen die mensen daaraan geven. We ontdekken samen ‘het universele’ van mensen en groepen. Met alle nieuwe inzichten kun je makkelijker richting geven (aan groepen) en pakken (leiderschap).

~ een het heelal omvattend overzicht van onderdelen.

 

Thema’s programma: 

•  Antropologisch kijken
•  Veldwerkopdracht
•  Leiderschap & ranking
•  Purpose & potentieel
•  Rituelen, magie & storytelling
•  Dialogen & goed besluiten
•  Organisatiecultuur & verandering
•  Richting geven & nemen

Vijf elementen als sleutel

Aarde, vuur, water, lucht en ether. De 5 elementen zijn kwaliteiten én de bouwstenen van het universum. Ze zijn om ons heen, altijd. Ze worden al eeuwen gebruikt voor duiding en dragen betekenis. In allerlei culturen – met nagenoeg dezelfde wisselwerking en eigenschappen.

In dit programma worden ze ingezet om het ingewikkelde simpel te maken en versneld inzicht te krijgen. 

~ Een mens komt nooit alleen.

Mensen hebben elkaar nodig. Voor veiligheid en om doelen te bereiken. Ze moeten met elkaar samenwerken om succesvol te zijn. Mensen leven in groepen, netwerken en systemen. Daarin vervullen wij rollen. Hoe beter wij snappen hoe we in elkaar zitten en hoe groepen functioneren – hoe meer verbinding en vertrouwen er ontstaat. Dan ontstaat er ruimte om het werkelijke potentieel van personen én de groep te benutten.

Ik combineer mijn antropologische kijk op de mensheid met een rijk palet van kennis en ervaring in het bedrijfsleven en daarbuiten. Deze kennis en ervaring deel ik graag met iedereen. Om mensen te inspireren, een dieper en breder inzicht te geven – te laten zien dat het complexe ook simpel is. Het buiten-gewone te onderscheiden van het gewone. Daarom ontwikkelde ik dit kosmisch programma. Gebaseerd op oeroude wijsheid en nieuwe inzichten. Terug naar de essentie. 

Sanne Witkamp
Bekijk programma